logo-small

Poduzeće Šareni kutak d.o.o. se obvezuje pružati zaštitu osobnih podataka kupaca, na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza.

Poduzeće Šareni kutak d.o.o. informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora u upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Podaci o korisnicima se prikupljaju prilikom narudžbe artikala na web shopu, slanja upita, odnosno telefonskog kontaktiranja. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje poslova.

Svi djelatnici poduzeća Šareni kutak d.o.o. odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Politika o privatnosti korisnika

Namjena ove politike privatnosti je upoznati kupce, potencijalne kupce ili posjetitelje internetskih stranica sarenikutak.hr i s namjenama i temeljem obrade osobnih podataka od strane Šareni kutak d.o.o. Kaštelska 30, 40000 Čakovec,(u nastavku: Šareni kutak).

U Šareni kutak cijenimo vašu privatnost zato sve vaše osobne podatke čuvamo u strogoj tajnosti.

Sve naše internetske aktivnosti su u skladu s europskim zakonima (Uredba (EU) 2016/697 o zaštiti potrošača u vezi obrade osobnih podataka i upotrebe takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR), konvencijama (ETS br. 108, ETS  br.181, ETS br. 185, ETS br. 189)) i državnim zakonima Republike Hrvatske (Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1, Ur. l. RS, br. 94/07), Zakonom o elektronskom poslovanju na tržištu (ZEPT, Ur. l. RS, br. 96/09 i 19/15) itd.)).

Politika privatnosti određuje upotrebu informacija koje će Šareni kutak zaprimiti od vas kada posjetite naše internetske stranice, registrirate se i izvršite kupovinu ili podatke koje ćete podijeliti sa našom korisničkom službom ukoliko nas kontaktirate telefonski.

Upravitelj i ovlaštena osoba za zaštitu podataka

Upravitelj osobnih podataka je tvrtka Šareni kutak d.o.o. Kaštelska 30, 40000 Čakovec

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je na e-mail adresi dpo@sarenikutak.hr

Osobni podaci

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

ŠARENI KUTAK, sukladno s namjenama navedenim u nastavku te politikom privatnosti prikuplja sljedeće osobne podatke:

 • osnovni podaci o korisniku (ime i prezime, adresa, adresa za isporuku);
 • kontaktni podaci i podaci o vašoj komunikaciji s ŠARENI KUTAK (e-mail adresa, telefonski broj, datum, vrijeme i sadržaj poštanske ili email komunikacije, datum, vrijeme i trajanje telefonskih poziva);
 • podatke o korisnikovim narudžbama i izdanim računima (datum zaprimanja i izvršenja narudžbe, kupljeni proizvodi, cijene kupljenih proizvoda, konačni izbor narudžbe, način plaćanja, adresa za dostavu, broj i datum izdaje računa, oznaka osobe koja je izdala račun, itd.) te podatke o rješavanju reklamacija proizvoda;
 • podaci o korisnikovoj upotrebi internetske stranice upravitelja (datumi i vrijeme posjeta internetske stranice, posjećene stranice tj. URL-i, vrijeme zadržavanja na pojedinoj stranici, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme posjete internetske stranice, radnje na internetskoj stranici) te podatke o upotrebi primljenih poruka (e-pošta, SMS) prodavatelja;
 • podatke iz dobrovoljno ispunjenih obrazaca sa strane korisnika, npr. javljanje o dostupnosti proizvoda;
 • druge podatke koje korisnik dobrovoljno ispuni kod zahtjeva na određene usluge, koje te podatke zahtijevaju.
 • ŠARENI KUTAK ne sakuplja i ne obrađuje vaše osobne podatke, osim kada mu vi to omogućite tj. za to date privolu, tj. kod narudžbe proizvoda ili usluga, kada se prijavite na primanje e-mail obavijesti, itd., ili kada za skupljanje osobnih podataka postoji zakonska podloga ili ŠARENI KUTAK za obradu ima zakonit interes.

Vremensko razdoblje u kojem Ponuditelj čuva sakupljene podatke, je detaljnije objašnjeno u poglavlju Čuvanje osobnih podataka te Politike.

Namjena obrade i temelj za obradu podataka

ŠARENI KUTAK prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke temeljem sljedećih pravnih osnova:

 • zakon i ugovorni odnosi
 • zakonski (legitimni) interes
 • privola pojedinca tj. kupca

Obrada podataka temeljem zakona i ugovornih obaveza

U situacijama kada je osiguravanje osobnih podataka ugovorna obveza, obveza koja je potrebna za sklapanje i izvođenje ugovora s ŠARENI KUTAK, ili zakonska obveza, morate osigurati osobne podatke:

Primjerice ukoliko sa ŠARENI KUTAKom ne podijelite osobne podatke (ime, prezime, adresu za dostavu, telefonski broj) ŠARENI KUTAK neće biti u mogućnosti sklopiti s vama Ugovor o prodaji robe na daljinu tj narudžbu proizvoda i shodno tome neće moći isporučiti proizvod(e) jer neće imati podatke o naručitelju i adresu za isporuku.

Namjena obrade podatakaDetaljno obrazloženje
Otvaranje korisničkog računaZa korištenje ŠARENI KUTAK platforme i naručivanje putem iste moguće se registrirati kao Korisnik ukoliko to isti želi. Za registraciju su potrebni sljedeći Osobni podaci – email adresa, korisničko ime i lozinka za pristup stranici.
Sklapanje ugovora na daljinuZa sklapanje Ugovora na daljinu, potrebno je ispuniti podatke za dostavu proizvoda. Ukoliko Korisnik izabere opciju plaćanja Kreditnim karticama potrebno je na stranicama Corvus Info sustava ispuniti i podatke o kartici. ŠARENI KUTAK nema pristup podacima o vašoj kartici. ŠARENI KUTAK od strane Corvus Info sustava zaprima samo informaciju da li je vaša kupovina odobrena od strane Kartičara ili nije.


Obrada na temelju legitimnog interesa

ŠARENI KUTAK može podatke obrađivati i na temelju legitimnog interesa, koji su potrebni za bolje pružanje usluga, osim kada nad takvim interesima prevladaju interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca, na kojeg se odnose osobni podaci, koji zahtjevaju zaštitu osobnih podataka.

U primjeru upotrebe zakonskog interesa ŠARENI KUTAK će uvijek presuditi sukladno s Općenitom uredbom o zaštiti podataka.

Namjena obradeDetaljno obrazloženje
Općenita statistička obrada podataka o kupcima i njihovim narudžbama te potencijalnim kupcima (kontaktima) za namjene internih analiza prodaje, ponovnih narudžba, agregatnog ponašanja kupaca, optimizacije oglašavanja i poslovne optimizacijeU poduzeću ŠARENI KUTAKU provodimo općenitu statističku obradu podataka o kupcima i njihovim narudžbama te potencijalnim kupcima (kontaktima), temeljem koje radimo interne analize prodaje, ponovljenih narudžbi i agregatnog ponašanja kupaca te pratimo i optimiziramo svoju poslovnu učinkovitost i optimiziramo svoje oglašavanje, npr.: – Pratimo koliko kupaca ponavlja narudžbe, koliko češto i u kojoj vrijednosti– Pratimo općenite statističke prodajne podatke, poput prosječne vrijednosti košarice, broja proizvoda u narudžbi i slično– Pratimo odazive na elektronsku poštu, SMS poruke i različite marketinške poruke (Društvene mreže, Portali, internetski oglasi) i na temelju toga optimiziramo naše oglašavanje (odlučujemo što, gdje, kome i kako oglašavati).– Ova vrsta statističkog praćenja pomaže nam optimizirati poslovanje i oglašavanje te temeljem toga korisnicima možemo ponuditi bolje proizvode i usluge.
Podaci o vašim prijašnjim narudžbamaUkoliko kontaktirate ŠARENI KUTAK korisničku podršku naši djelatnici mogu imati pristup vašim prijašnjim narudžbama i povijesti narudžbi, kako bi vam mogu ponuditi bolju uslugu.Ako to ne želite, tu vrstu obrade podataka možete u bilo koje vrijeme prekinuti slanje zahtjeva na dpo@sarenikutak.hr
Automatsko email komuniciranje s Korisnikom temeljem nedovršene narudžbeTemeljem svog legitimnog interesa potencijalnim kupcima, koji su u košaricu dodali proizvode, a narudžbu nisu završili, povremeno pošaljemo e-mail obavijesti vezanu uz neizvršenu narudžbu, s ciljem nuđenja pomoći ili informacija.Ako to ne želite, tu vrstu obrade podataka možete u bilo koje vrijeme prekinuti slanje zahtjeva na dpo@sarenikutak.hr

Obrada na temelju vaše suglasnosti

ŠARENI KUTAK prikuplja (koristi) vaše osobne podatke samo kada mu to vi omogućite odnosno kada date izričitu privolu tj. suglasnost:

 • kako bi vam omogućili upotrebu vašeg ŠARENI KUTAK korisničkog računa i kupovinu na internetskim stranicama sarenikutak.hr, te u svrhu tehničke administracije na ŠARENI KUTAK internet stranici,
 • kako bi vam osigurao pristup do posebnih informacija koje su vam dostupne na internet stranici ŠARENI KUTAK.HR i na vašem korisničkom računu/profilu kojeg vam prodavatelj osigurava,
 • pripremu i slanje personaliziranih e-mail poruka, samo ukoliko ste se pretplatili na primanje promotivnih e-mail poruka
 • slanje reklamnih obavijesti i drugih sadržaja preko elektronske pošte, SMS poruka, redovne pošte kada ste tome dali suglasnost,
 • sve druge specifične namjene s kojima ste suglasni u svrhu poslovanja s ŠARENI KUTAK.HR

Čuvanje osobnih podataka

ŠARENI KUTAK će čuvati vaše osobne podatke toliko vremena koliko je potrebno da se ostvare namjene u koje su osobni podaci bili prikupljeni i obrađeni (npr. kako bi imali pristup i mogli koristiti vaš internetski račun i internetsku stranicu ŠARENI KUTAK.HR, kako bi prodavatelj mogao ispuniti vašu narudžbu, za provjeru vaših plaćanja i ispunjenje drugih vaših i/ili obaveza prodavatelja, kako bi mogli pristupati do posebnih informacija koje dostupne, kako bi vam prodavatelj mogao slati e-novosti i sl.).

Sve osobne podatke koje Prodavatelj obrađuje na osnovi zakona, prodavatelj čuva u okviru zakonsko određenog razdoblja.

Sve osobne podatke koje Prodavatelj obrađuje zbog izvođenja ugovornog odnosa s pojedincem, Prodavatelj čuva u vremenskom razdoblju koje je potrebno za izvršenje ugovora i još 5 godina nakon prestanka trajanja ugovora. Osim u slučaju ako između vas i Prodavatelja dođe do sukoba u vezi ugovora, u tom slučaju Prodavatelj čuva podatke 5 godina nakon pravomoćne sudske ili arbitražne presude ili nagodbe, a u slučaju da nije došlo do sudskog spora Prodavatelj čuva podatke 5 godina nakon datuma mirnog rješavanja spora.

Sve osobne podatke koje Prodavatelj obrađuje na osnovi osobne privole pojedinca ili zakonskog interesa, Prodavatelj čuva trajno do prekida privole od strane pojedinca, tj. do zahtjeva prekida obrade. Te podatke Prodavatelj će obrisati prije prekida privole od strane pojedinca, samo ako je postignuta namjena obrade osobnih podataka (npr. Prodavatelj u slučaju da prekine voditi svoj klub pogodnosti, izbrisao sve osobne podatke koje je prikupio s tom namjenom. Prodavatelj bi izbrisao te podatke u tom slučaju čak i ako pojedinac koji je privolio u obradu osobnih podataka u namjenu kluba ugodnosti i tu privoli nije prekinuo) ili ako tako određuje zakon.

Ugovorna obrada osobnih podataka

Kao pojedinac ste upoznati i slažete se s time da prodavatelj može pojedine aktivnosti, koje uključuju vaše osobne podatke, povjeriti drugim osobama (ugovornim obraditeljima podataka). Ugovorni obraditelji podataka povjerljive podatke mogu obrađivati isključivo u imenu prodavatelja i u ograničenjima ovlaštenja prodavatelja (u pismenom ugovoru odnosno u drugom pravnom aktu) i u skladu s namjenama koje su opredijeljene u ovoj politici privatnosti.

Ugovorni obrađivači podataka s kojima ŠARENI KUTAK dijeli određene podatke su su:

 • računovodstveni servis, odvjetnički uredi i drugi ponuditelji pravnog savjetovanja,
 • dostavne službe
 • ponuditelji obrade podataka i analitike,
 • ponuditelji slanja e-maila (Mailchimp)
 • ponuditelji sistema za plaćanja, kao što su: Corvus Info
 • ponuditelji rješenja za internetsko oglašavanje (npr. Google, Facebook)
 • Prodavatelj neće posredovati vaše osobne podatke trećim neovlaštenim osobama.

Prodavatelj ili njegovi ugovorni obrađivači, osobne podatke koje obrađuju neće posredovati u treće države (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU te Island, Norveška i Lihtenštajn) i u međunarodne organizacije, s iznimkom SAD-a – svi ugovorni obrađivači u SAD-u su uključeni u program Privacy Shield.

Sloboda izbora

O informacijama koje posredujete odlučujete vi. Ako se odlučite da vaše podatke prodavatelju nećete posredovati, tada nećete imati potpuni pristup do određenih mjesta, tj. funkcija na internetskoj stranici i nećete moći izvršiti registraciju na stranicu ŠARENI KUTAK.HR niti izvršiti kupovinu.

Ako ste se pretplatili na primanje promotivnih poruku, i predomislite se, uvijek se možete odjaviti ovdje.

Automatsko bilježenje informacija (neosobni podaci)

Kada pristupate internetskoj stranici, općeniti se, neosobni podaci (broj posjete, prosječno vrijeme posjete stranici, posjećene stranice) automatski bilježe (ne kao dio prijave). Te podatke ne možemo povezati s vašim osobnim podacima i oni su u potpunosti neosobni. Te informacije koristimo za mjerenje privlačnosti naše internetske stranice i poboljšavanje sadržaja i korisnosti same stranice. Vaše podatke ne koristimo u druge svrhe i ne posredujemo trećim osobama.

Kolačići

Kolačići su nevidljivi dokumenti koji su trenutno sačuvani na vašem tvrdom disku i omogućavaju prodavatelju prepoznavanje vašeg računala, kada sljedeći put posjetite internetsku stranicu. Prodavatelj koristi kolačiće samo za skupljanje informacija koje se koriste za upotrebu internetske stranice i za optimizaciju svojih internetskih aktivnosti oglašavanja.

Kolačiće možemo podijeliti u dvije skupine: osnovni (bez navedenih kolačića nije moguće koristiti stranicu ŠARENI KUTAK jer registracija nije moguća kao niti dodavanje proizvoda u košaricu) i promotivni (kolačići koji prate korištenje web stranice u svrhu poboljšavanja kvalitete usluge).

Postavke kolačića možete definirati u svom internet pregledniku, uz napomenu da isključivanjem osnovnih kolačića stranica ŠARENI KUTAK neće raditi, nećete moći pretraživati ponudu, dodavati proizvode u košaricu, registrirati se ili izvršiti kupovinu. Promotivne kolačiće u svakom trenutku možete ugasiti u svom internet pregledniku.

Više o kolačićima na linku: Politika kolačića

Sigurnost

Prodavatelj poduzima sve potrebne mjere kako bi osigurao sigurnost vaših osobnih podataka. Vaši podaci su cijelo vrijeme zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipuliranja i neautoriziranih pristupa ili neautoriziranih otkrivanja.

Promjene

Ova politika privatnosti može se promijeniti ili nadopuniti u bilo koje vrijeme bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Upotrebom internetskih stranica prodavatelja nakon promjene ili nadopune, korisnik potvrđuje da se slaže s promjenama i nadopunama.