Poliuretanska pjena sa sustavom "slobodnog kotača"

Dječji tricikli

Dječji tricikl Rito sivi

990.00 Kn 941.00 Kn
857.00 Kn 815.00 Kn
1250.00 Kn
857.00 Kn 815.00 Kn

Dječji tricikli

Dječji tricikl Alto plavi

1417.00 Kn
896.00 Kn 852.00 Kn
857.00 Kn 815.00 Kn
896.00 Kn 852.00 Kn
989.00 Kn 940.00 Kn